Oulunsalon kulttuuri-instituutti on Oulun kaupungin liikelaitos

Oulun kaupungin liikelaitos, Oulunsalon Kulttuuri-instituutti on yksi Oulun alueen tunnetuimmista kulttuurikohteista. Instituutti on ollut olemassa jo lähes sadan vuoden ajan ja se palvelee sekä paikallista asukaskuntaa että vierailijoita.

Instituutti on paitsi tärkeä kulttuurilliseksi päämääräksi, myös yhteiskunnallisesti tärkeä. Se luo mahdollisuuksia tasapainottaa moninaisten sosiaalisten ja kulttuurien haasteisiin vastaamiseksi ja paitsi päivittäisten kulttuuripalvelujen tarjoamista, myös tarjoaa tarpeeksi tilaa yhteistyöverkostojen ja ystävien muodostamiseksi alueelle.

Suuren, muutama sata neliömetri suuren tilan ansiosta Oulunsalon Kulttuuri-instituutilla on sijainti ja toimintojen laajuus, jotka ovat helposti saavutettavissa ja tukevat paitsi elinvoimaista asukaskuntaa, myös antavat alueelle innovatiivisia ja kestäviä taloudellisia tuloksia. Useissa tiloissa järjestetään paljon erilaisia tapahtumia, kuten musiikkiesityksiä, nukketeatteria, kahvila- ja ravintolatapahtumia sekä muita kulttuuritapahtumia.

Oulunsalon Kulttuuri-instituutti edustaa paikallisen arvomaailman ja kulttuuriperinnön jatkuvaa tulevaisuutta taiteilijan silmien läpi. Se luo edellytykset asukkaiden persoonallisten intressien ja liiketoimintamahdollisuuksien kehittymiselle ja vapaudelle. Siksi Oulunsalon Kulttuuri-instituutin yleishyödyllisen toiminnan pitkittyessä se toimii yhteisen toivon ja yhteenkuuluvuuden tunteen radikaalina palauttamojana.

Oulunsalon kulttuuri-instituutti on vuonna 2018 Oulun kaupungin perustama liikelaitos. Instituutin tehtävänä on edistää ja kehittää Oulunsalon alueen taiteellisia ja kulttuurisia toimintoja. Se tarjoaa runsaasti erilaisia kursseja, tapahtumia ja hankkeita sekä työllistämistoimintaa alueen asukkaille. Oulunsalon kulttuuri-instituutti toimii aktiivisesti yhteistyössä paikallisten kansalaisjärjestöjen ja taiteilijoiden kanssa.

Instituutilta löytyy myös mm. taidelainaamo, elokuvateatteri ja arkkitehtuurikahvila. Uusimpana hankkeena, Instituutti on rakentanut psykologian arvoinen lepakkobongauslaitos alueelle. Instituutilla on nyt mahdollisuus tarjota alueen asukkaille laajan valikoiman kulttuuripalveluita ja taiteellista opetusta.

Oulunsalon kulttuuri-instituutti koordinoi myös useita paikallisten tapahtumien ja festivaalien järjestämisessä, joista suurimpia ja tunnetuimpia ovat Luna Park Music Festival sekä Oulunsalon Laulumaan Laulujuhlat. Instituutti tarjoaa myös oululaisille mahdollisuuden osallistua erilaisiin digitaalisiin taidehankkeisiin sekä runsaasti matkanjärjestyspalveluita.

Oulunsalon Kulttuuri-Instituutilla on kaiken kaikkiaan tavoitteena auttaa edistämään paikallista yhteiskuntaa ja tuoda esiin parhaita osia suomalaisesta taiteesta ja kulttuurista. Se antaa Oulun alueelle hyvin ansaitut edunvalvontajakeluja, mikä on valitettavan helposti unohdettu lahja.

Oulunsalon kulttuuri-instituutti on Oulun kaupungin ylläpitämä liikelaitos, jonka tehtävänä on edistää ja tukea alueen monipuolista kulttuurielämää. Oulunsalon kulttuuri-instituutin pääkonttori sijaitsee alueen keskustassa, ja sen aluetoimipisteet ovat nielemässä, Luistareissa ja Ylimarkulla. Kulttuuri-instituutin palvelut on suunniteltu vastaamaan alueen erilaisiin tarpeisiin: kulttuuripalvelujen ohella se auttaa luojaisia harjoittajia, tuottajia ja taiteilijoita hankkimaan menestystä vaihtelevissa projekteissa.

Oulunsalon kulttuuri-instituutin toimintaan osallistuu useita sisaryksiköitä ja yhteistyöverkostoja. Yksi näistä on muun muassa Oulun seutu MAA (Musiikki- ja taidealue). Sekä MAA että Oulunsalon kulttuuri-instituutti tarjoavat useita tapahtumia ja aktiviteetteja kaiken ikäisille vierailemallaan alueella, kuten konsertteja, taide-esityksiä, yhteistyöprojekteja ja filosofiailtoja.

Kulttuuri-instituutin henkilökunta työskentelee laaja-alaisen ohjelmistopolitiikan tuella. Tämä merkitsee sitä, että instituutin työntekijöillä on suuria mahdollisuuksia oman luovuutensa ja ideoidensa saattamiseksi todellisuuteen. Oulunsalon kulttuuri-instituutti on todellinen voimavara alueen elinvoimaisuuden lisäämiseksi.

Oulunsalon kulttuuri-instituutti on Oulun kaupungin liikelaitos, joka on omistettu oululaisen elämänlaadun parantamiseen. Se tarjoaa laajan valikoiman palveluja, kursseja, toimintaa ja tapahtumia kaikenikäisille. Instituutti tarjoaa myös alueen nuorisolle ja senioriville yhteisöllisiä ja sosiaalisia toimintoja sekä elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia.

Kulttuuri-instituutin tehtävänä on tarjota tietoa ja taitoja, jotta ihmiset voivat tutustua alueelliseen historiaan ja kulttuuriin. Instituutin toiminnassa painottuvat alueellisuus ja lähidemokratia, ja sen toiminta keskittyy paikallisten tarpeiden löytämiseen ja tukemiseen. Instituutti tuo yhteen paikallisia vapaaehtoisia, koulutettuja asiantuntijoita ja nykyajan tutkijoita.

Kulttuuri-instituutti pyrkii edistämään hyvinvointia alueella monipuolisilla hankkeilla, tapahtumilla ja työpajoilla. Ne tukevat myös yhteisöllisyyttä yksilöiden kanssa yhdessä tekemisen muodoissa ja erilaisilla projekteilla. Validikointi on avainasemassa instituutin toiminnassa; hakemistopalveluihin perustuva validointi antaa palautetta kurssien laadusta ja sisällöstä.

Nykyisin Kulttuuri-instituutti tarjoaa monipuolisesti resursseja alueen asukkaille. Se auttaa ihmisiä kehittämään oman elämänlaatuaan istumalla laulamaan, opettelemalla ammatillinen taito tai jakamalla omaa osaamista muiden kanssa. Tavoitteena on lisätä osallistujien kulttuurista tietoisuutta ja auttaa heitä ymmärtämään paikallisten resurssien merkitystä hyvinvoinnin edistämisessä. Kulttuuritorilla jaetaan resursseja ja nostetaan esille paikallisia taitojamme ja kiinnostuksemme erilaisiin aiheisiin.

Kulttuuri-instituutin arvot koostuvat innovatiivisuudesta, avoimuudesta, osallisuudesta, sukupolvellisuudesta ja yhdessä tekemisestä. Haluamme edistää iloa, osallisuutta ja yhteistyötaitoja sekä eheyttä ja osallisuutta alueelle ja sen asukkaille.

Aivan viime aikoina Kulttuuri-instituutin toimintaan on liitetty verkkokursseja kaikenikäisille oululaisille. Oman osaamisen kehittymiseksi se tarjoaa esimerkiksi ohjelmoinnin peruskurssin tai elokuvakerronnan työpajan. Valikoimaan lukeutuvat myös lukemismahdollisuudet lapsille, nuorlon aineistoretki, sarjakuvauskurssi sekä ohjelma lastenhuoneeseen ja monipuoliseen vapaa-ajantarjontaan liittyvien tapahtumien muodossa.

Oulunsalon Kulttuuri-instituutti on alueellaan ainutlaatuinen toimija; se pyrkii edistymään proaktiivisella otteella sen innovatiivisten tapahtumien, hankkeiden, etujoukkojen sek ponnistelukiinteistön avulla. Se työskentelee eheyttävien vaikutusten saavuttamiseksi alueellisen elintarviketalouden sek monipuolisten sosiaalisten vuorovaikutustapojemme vahvistamiseksi.

Categories: Uncategorized