Palvelut

Palvelut

Oulunsalon kulttuuri-instituutin kulttuuripalvelut
kulttuuritapahtumien tuottaminen ja järjestäminen
Oulunsalo Soi – Oulun seudun musiikkijuhlat
kotiseutumuseo tapahtumineen (kts Tilat)
Yhteistuotantotuki kulttuurihankkeille
1. Kulttuuritapahtumat
Oulunsalon kulttuuri-instituutti tuottaa vuosittain joko yksin tai yhteistyössä eri toimijoiden kanssa noin 100 kulttuurititapahtumaa eri taiteen aloilta. Yhteistyötä kannattaa aina kysyä mm. tilojen tai markkinoinnin muodossa, myös tuotantokustannuksiin otamme osaa harkinnan mukaan.Kouluille, päiväkodeille sekä vanhusten ja vammaisten asumisyksiköihin tuotetaan säännöllisesti kulttuuritapahtumia.

2. Oulunsalo Soi ~ Oulun seudun musiikkijuhlat ovat osa oulunsalon kulttuuri-instituutin tuotantoa.
Vuoden 2013 juhlat ovat järjestyksessään XVI.

3. Oulunsalon kotiseutumuseolla järjestetään kesäaikana kotiseutuperinteeseen liittyviä kesätapahtumia ja näyttelyitä yhteistyössä mm. Kotiseutuseura Oulunsalo ry:n kanssa. Tarina-illat, joissa muistellaan tiettyyn henkilöön tai perinteiseen työtapaan liittyviä asioita, nauhoitetaan ja tallennetaan kotiseutuarkistoon. Kotiseutuarkistoa ylläpidetään Oulunsalon kunnantalon arkiston yhteydessä. Oulunsalolaisen, merkittävän kulttuurisuvun Tolvasen muistokamari on sijoitettu Oulunsalon kirjaston yläkertaan, kauppakeskus Kapteeniin.

Ajankohtaista – sivulta sekä tapahtumakalenterista löytyvät tarkemmat tiedot tulevista tapahtumista.

4. Yhteistuotantotuki
VUODEN 2013 YHTEISTUOTANNOT OVAT HAUSSA NYT !:
Oulunsalon kulttuuri-instituutti myöntää tuotantotukea merkittävään tai/ja kehittämiskelpoiseen taide- ja kulttuurialan hankkeeseen tai tapahtumaan sopimuksella. Tuki voidaan myöntää rahana, toimitilana tai asiantuntija-apuna tai näitä yhdistäen, jolloin Oulunsalon kulttuuri-insituutti sitoutuu toimimaan joko kokonaan tuottajana tai osa-tuottajana sopimuksen mukaan.
Tuotantotukea haetaan kirjallisesti liittämällä hakemukseen kustanusarvio ja toteuttamissuunnitelma. Etusijalla ovat hankeet ja tapahtumat Oulun eteläisellä alueella. Jos sinulla on hyvä idea kulttuurin yhteistuotannoksi vuodelle 2013
————–

Oulunsalossa toimivia kulttuurijärjestöjä
Oulunsalon nuorisoseura ry www.oulunsalonnuorisoseura.com
Ultramarin ry, taiteilijaseura
Kansantaideryhmä ISO ILO www.isoilo.fi
Kotiseutuseura Oulunsalo ry
Oumuska ry (Oulunsalon Musiikkijuhlien Kannatusyhdistys)
Oulunsalon Elmu ( elävän musiikin yhdistys) esa.niskanen@ouka.fi
Suomen Rytmimusiikin Ystävät